Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı yalıtım problemlerin yaygın olarak görüldüğü ülkemizde bina ve çalışma alanları için oldukça önemlidir. Bir diğer taraftan da üretime ve emek yoğun faaliyetlere dayalı işletmelerde işletme de bulunan makina parkuru ve çalışanların doğal vücut ısısından kaynaklanan ısı değişimler söz konusudur.

Havalandırma çalışma koşullarını optimeze etmek maksadı ile modern teknik ve mühendislik sistemleri ile organize olmuş kompleks tasarımlardır. Havalandırma sistemleri sayesinde gerek makine sistemleri gerekse çalışan verimi için gerekli olan optimum sıcaklıklar sağlanabilir.

Bunlara ek olarak işletmelerde çalışan verimi ve iş makineleri üzerinde olumsuz etkilere sahip bir diğer etkende tozdur. Toz çalışma ortamına bağlı mesleki hastalıkların %70 den fazlasının ana nedenidir. Havalandırma Sistemleri içerisinde ayrı bir dal olarak özelleşen iklimlendirme sistemleri bu kritik sorun üzerinde etkin çözümler üretebilmektedir.